Stedenbouwkundige opzet gepresenteerd

24 januari '20

Op donderdag 23 januari 2020 was de inloopavond voor omwonenden en geïnteresseerden van het Ringerskwartier. Tijdens de bijeenkomst werd de stedenbouwkundige opzet van het Ringerskwartier toegelicht en konden bezoekers hun reactie kwijt met hun idee over "Wonen in Ringerskwartier". In dit bericht lees je daar meer over.

image alt

Ringerskwartier in beweging

Met de stedenbouwkundige opzet van het Ringerskwartier is er weer een stap gezet met het opknappen en transformeren van het Ringerskwartier gebied in Alkmaar. BPD Ontwikkeling heeft samen met Urbis, bureau voor stadsontwerp, en de gemeente Alkmaar dit plan opgezet. Tijdens de inloopavond waren enkele rolbanieren tentoon gesteld, waarop het plan uitgelicht stond. Belangstellenden konden hun vragen stellen. Daarnaast kon men reacties delen en deze in de ideeënbus deponeren. Hieronder vind je de reacties die zijn achtergelaten door zowel de belangstellenden als de ondernemingsvereniging in het gebied.

Reacties belangstellenden

Zo zie ik Wonen in Ringerskwartier voor me:

 • Veel groen in binnen gebied. Graag inspelen op vervoer van de toekomst. Voorzieningen maken voor elektrische auto`s;

 • Indien parkeren ondergrond s gemaakt wordt is er plaats voor meer woningen. Attentie meeuwenbroedplaatsen op fabriek;

 • Probeer meer groen te maken in de omgeving;

 • Kwaliteit Noorderkade is erg belangrijk. Probeer goedkope horeca te vermijden;

 • Probeer meeuwenoverlast te beperken;

 • Rustig stedelijk wonen. Nieuwe upgrade binnenstad!;

 • Aandacht voor levensloopbestendige woningen;

 • Dicht bij stad, station en ziekenhuis.

Reacties ondernemersvereniging

 • Graag verbeelding van het project met zicht vanuit Overstad;
 • Parkeren: voorkeur voor ondergrondse oplossing;
 • Aandacht voor mogelijke schaduwwerking hoge gebouwen;
 • Hoe wordt er met de Noorderstraat omgegaan tijdens de bouwwerkzaamheden?;
 • Aandacht voor langzaam verkeer routes binnen en rond het project;
 • Kan het achterste woongebouw lager worden uitgevoerd?

Planning

1. Voorlopig ontwerp

Februari 2020 - augustus 2020

2. Procedure bestemmingsplan

Februari 2020 - november 2020

3. Definitief ontwerp

September 2020 - maar 2021

4. Procedure omgevingsvergunning

Maart 2021 - juli 2021

5. Verkoop

Juni 2021 - november 2021

6. Bouwen

Maart 2022 - maart 2024

Communicatie Ringerskwartier

Sta je ingeschreven voor de nieuwsbrief voor de woningen in het Ringerskwartier, maar heb je geen mail ontvangen over de inloopavond? Dat klopt. We hebben de belangstellenden voor de woningen niet gemaild, omdat er nog geen verdere verkoopinformatie bekend is. Het stedenbouwkundige plan is nu in contouren gemaakt, maar dient nog verder uitgewerkt te worden. In het vervolg word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via de nieuwsbrief. Beloofd!

Wat was Ringers vroeger? Bekijk de geschiedenis van Ringers
Heb jij nog vragen of opmerkingen? Neem contact op