Herontwikkeling van het Ringerskwartier tot leven

19 mei '20

Gemeente Alkmaar, BPD Ontwikkeling, AM en de Ten Brinke Group werken samen om van het Ringerskwartier een groen, duurzaam en prettig verblijfsgebied te maken dat in het teken staat van wonen, winkelen, verblijven, genieten en beleven. De Ten Brinke Group heeft het herontwikkelingsontwikkelingsplan voor de Ringersfabriek afgerond en start met de verkoop van de appartementen. De gemeente Alkmaar heeft het plein voor de fabriek officieel omgedoopt tot het Ringersplein en een ontwerp voor de herinrichting vastgesteld. Daarmee komt de herontwikkeling van het Ringerskwartier tot leven.

Ringersfabriek

Met de lancering van de verkoopwebsite door de Ten Brinke Group start de volgende fase in de herbestemming van de Ringersfabriek. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de 73 appartementen die in de voormalige chocoladefabriek gerealiseerd gaan worden. In opdracht van de ontwikkelende aannemer Ten Brinke Group heeft Hurenkamp Architecten samen met diverse adviseurs de afgelopen 2 jaar hard gewerkt aan het herbestemmingsontwerp voor het monument die dit jaar 100 jaar bestaat. De voormalige cacao- en chocoladecomplex is een mooi voorbeeld van industrieel erfgoed in Alkmaar, ontworpen én gebouwd door de familie Ringers. Tot en met de sluiting in 1973 vervulde de fabriek een belangrijke maatschappelijke rol in de gemeente en regio als werkgever voor vele Alkmaarders.

Appartementen

De 73 appartementen in de Ringersfabriek zijn gelegen op de 1ste tot en met de 5de verdieping. Onderdeel van het herbestemmings- en restauratieplan is de sloop van enkele kleine bouwdelen uit de jaren ’80 en ’90. Wat overblijft na de sloop van deze bouwdelen zijn de bouwdelen die gerealiseerd zijn tussen 1920 en 1951. Door de grote variatie in constructie, bouwtechniek en uitstraling heeft elk van de vijf bouwdelen en de 73 appartementen zijn eigen karakter. De appartementen kennen een grote variëteit in afmeting van 65 m2 tot en met 210 m2 en zijn voorzien van buitenruimtes in de vorm van loggia’s, balkons en dakterrassen. De appartementen kenmerken zich door hoge plafonds, grote raampartijen en karakteristieke elementen. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de herbestemming, alle woningen zijn goed geïsoleerd, ontvangen warmte via het stadswarmtenet en zijn voorzien van warmteterugwinningsinstallaties (WTW). Er is daarnaast natuurinclusief ontworpen met bijvoorbeeld mos-sedumdaken. De begane grond van de fabriek wordt weer levendig en gaat voor het grootste gedeelte bestaan uit een publiekstoegankelijke functie in de vorm van horeca. Ook is er ruimte voor één of twee kantoren op de begane grond.

Ringersplein

Voor de buitenruimte van het Ringerskwartier heeft het college van de gemeente Alkmaar het ontwerp van DELVA Landscape Architecture Urbanism vastgesteld en gaat dit gefaseerd uitvoeren. Als eerste wordt het gebied voor de Ringersfabriek opnieuw ingericht en het plein heeft officieel een nieuwe naam gekregen. Wethouder Paul Verbruggen heeft vrijdag 15 mei jl. samen met Gea de Rooij (kleindochter van mededirecteur Theo Ringers van de voormalige chocoladefabriek) het plein officieel gedoopt tot het Ringersplein.

image alt

Van stenig naar groen

De stenige Noorderkade verandert in een groene promenade met het Ringersplein als bruisend hart. Het is uniek dat op deze plek – midden in de stad, in het verlengde van het historische centrum - de kans bestaat om een duurzame en mooie woon-, werk- en leefomgeving mogelijk te maken. Het Ringersplein brengt samen en biedt straks ruimte aan iedereen om te ontmoeten, flaneren, verblijven, sporten, genieten en verwonderen. Het plein wordt voorzien van een waterelement dat ook als podium kan dienen en er is ruimte voor terrassen en evenementen. Een kwart van de ruimte wordt groen ingericht met beplanting en bomen die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Wethouder Paul Verbruggen: “Dwars door Alkmaar loopt het kanaal en dat biedt ons een unieke kans! Langs het kanaal werken we actief samen met ontwikkelaars aan een duurzame stedelijke ontwikkeling van Alkmaar. Een vitale, groene gemeente met passende woonruimte voor iedereen. Die unieke kans aan het kanaal pakken we nu op Overstad, met de ontwikkeling van de voormalige Ringersfabriek en het Ringersplein. Hier krijgen ideeën de ruimte: om te groeien, om te inspireren en om vernieuwing in de volgende versnelling te krijgen.”

Voor de kosten van de eerste fase van de inrichting van het Ringersplein wordt aan de gemeenteraad een krediet van € 2.250.000,- gevraagd.

Meer weten over het Ringerskwartier? Overzicht Ringerskwartier
Meer weten over de appartementen? Wonen in Ringersfabriek