Online informatiebijeenkomst Ringerskwartier

6 november '20

De gemeente Alkmaar heeft positief gereageerd op de eerste ontwerpen van Ringerskwartier. Het College heeft ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan en dit ligt vanaf 5 november jl. ter inzage. Vanwege COVID-19 is het niet mogelijk een fysieke bijeenkomst/inloop te organiseren om vragen over de plannen te beantwoorden, gelukkig is er een alternatief via het online platform Zoom. Kijk en chat je mee?

Toelichting op ontwerp

Om een nadere toelichting te geven op het actuele ontwerp van het Ringerskwartier organiseert gebiedsontwikkelaar BPD in nauwe samenwerking met de gemeente Alkmaar, een online informatie bijeenkomst. Omwonenden, maar ook ondernemers uit de directe omgeving worden tijdens de bijeenkomst op maandag 16 november om 19.30 uur nader geïnformeerd over de plannen. Uiteraard is er gelegenheid vragen te stellen aan de betrokken architecten, stedenbouwkundige en vertegenwoordigers van BPD en de gemeente Alkmaar. De avond start met de vertoning van een informatieve video waarin door betrokken partijen een toelichting wordt gegeven op de ontwerpen, de stand van zaken en de planning van het vervolgtraject. Na de videopresentatie is er ruimte voor het stellen van vragen en doen van suggesties via een chatfunctie.

Na 16 november wordt er een verslag van de avond op de website geplaatst.

Let op! Tijdens deze online bijeenkomst is nog geen verdere verkoopinformatie beschikbaar over Nieuwbouw Ringerskwartier.

Ringerskwartier binnenplein

Deelname aan online bijeenkomst

Als je wilt deelnemen aan de online bijeenkomst, doorloop je de volgende stappen:

  1. Wil je deelnemen aan de bijeenkomst? Meld je dan aan via deze link (aanmelden is verplicht)
  2. Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je uiterlijk 16 november 12:00 uur de link waarmee je kan deelnemen aan de informatie avond.