Weer een stapje verder: Ontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier ter inzage

5 februari '21

Het college van de gemeente Alkmaar legt het ontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier ter inzage. Het Ringerskwartier omvat de herontwikkeling van de terreinen rondom de voormalige chocoladefabriek Ringers en vormt de schakel tussen het historische centrum van Alkmaar en het moderne Overstad met een strategische ligging langs het Alkmaars Kanaal. Bij de herontwikkeling worden maximaal 285 woonappartementen gerealiseerd in combinatie met commerciële ruimten en inpandige parkeervoorzieningen.

Ter inzage en zienswijzen

Het Ringerskwartier in Overstad maakt onderdeel uit van het programma Alkmaars Kanaal en wordt ontwikkeld door BPD Ontwikkeling. Eerder is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd en op basis van de reacties is in het ontwerpbestemmingsplan de verplichting opgenomen voor het realiseren en in standhouden van twee onderdoorgangen in het plintgebouw (zie afbeelding), een groene gevel en een klimaat dak ter plaatse van de parkeervoorziening. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 11 februari tot en met 24 maart 2021 ter inzage. Iedereen kan gedurende die termijn zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Plan bekijken en aanmelden

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 10 februari 2021 digitaal te raadplegen op www.alkmaar.nl/inzage of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op 10 maart 2021 vindt er een online informatie avond plaats om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren.  Over het programma en de inhoudt volgt later meer info. Wil je je nu alvast aanmelden voor deze informatie avond? Dat kan via deze link

Wie is BPD? Over BPD
Meer weten over Ringerskwartier? Bekijk het nieuws