Bekijk video van gepresenteerde plannen

17 november '20

Zo'n 100 omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden zagen maandag 16 november de presentatie van het voorontwerpbestemmingsplan van het nieuwe Ringersgebied. Normaal gesproken zouden we voor een persoonlijke aanpak kiezen en deze plannen presenteren tijdens een fysieke bijeenkomst. Door Covid-19 is er een creatieve oplossing bedacht en werd de informatie bijeenkomst online gehouden. Bekijk hieronder de video over Ringerskwartier, waarin de wethouder van Alkmaar, directeur Projecten van BPD, de stedenbouwkundige van Urbis en de architecten de plannen verder toelichten. 

Veel gestelde vragen

Na de presentatie was er ruimte voor de (digitale) aanwezigen om hun vragen te stellen. De chatfunctie werd hiervoor veelvuldig gebruikt. We werken aan een overzicht van de gestelde vragen en zullen deze voorzien van antwoorden. Deze volgen binnenkort op de nieuwspagina.