Online informatiebijeenkomst Ringerskwartier

2 maart '21

Het college van de gemeente Alkmaar heeft het ontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier ter inzage gelegd. Dat betekent dat je het plan kunt inzien en er eventuele zienswijzen kunnen worden ingediend. Dit is mogelijk tot en met 24 maart 2021. Om omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden te informeren over de huidige stand van zaken binnen het ontwerpproces organiseert BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling in nauwe samenwerking met de gemeente Alkmaar, een online informatie bijeenkomst.

Woensdag 10 maart

Tijdens deze bijeenkomst geven de architecten een korte toelichting op de laatste aanpassingen. Hierna is er ruimte voor het stellen van vragen via een chatfunctie. Naast de architecten zijn ook vertegenwoordigers van de gemeente Alkmaar en BPD aanwezig.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 maart aanstaande van 19.30 tot circa 20.30 uur en is bedoeld voor direct omwonenden en ondernemers uit de omgeving, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Vanwege COVID-19 is het niet mogelijk een fysieke bijeenkomst te organiseren. 

Tijdens deze online bijeenkomst is geen verdere verkoopinformatie over Ringerskwartier beschikbaar.

Wil je deelnemen aan de online bijeenkomst?
- Meld je dan aan via deze link (aanmelden is verplicht)
- Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je uiterlijk 9 maart 12.00 uur de link waarmee je kunt deelnemen aan de informatie avond.

Vragen? Bel, chat of mail ons
Meer info over het ontwerpbestemmingsplan? Bekijk het vorige nieuwsbericht