Ontwikkelproces tot nu toe

31 januari '23

Hoewel het terrein rondom de Ringersfabriek er lange tijd bij lag alsof er niet zo veel gebeurde, is achter de schermen afgelopen jaren hard gewerkt om een sprankelend nieuw centrum van Alkmaar te maken. Inmiddels kan je de opgeknapte gevel van de fabriek al bewonderen en de aannemer is binnenin druk bezig om de appartementen af te ronden. Nu wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouwappartementen in de complexen rondom de voormalige fabriek. In dit nieuwsbericht vertellen we je graag meer over het proces tot nu toe.

image alt

Startpunt ontwikkeling

Startpunt van de plannen voor de ontwikkeling rondom de Ringersfabriek is de goedkeuring Kanaalvisie transitie Overstad door de Gemeenteraad van Alkmaar in juli 2019. In deze visie staat onder meer hoe de gemeente Alkmaar aankijkt tegen wonen en werken in Overstad. Het doel is om een mooie combinatie te vinden zodat er een centrum ontstaat waar levendigheid, gezelligheid, wonen en werken elkaar versterken. Stedelijk en attractief.

Met dit als uitgangspunt is BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling met diverse partijen aan de slag gegaan om met de nieuwbouw Ringers aan dit prachtige doel een bijdrage te leveren. Hieronder vind je een overzicht van de mijlpalen.

Mijlpalen

 • 23 januari 2020: Inloopavond (publiek toegankelijk) in Podium Victorie. Presentatie stedenbouwkundige opzet waarbij onder andere de volumes binnen het plangebied werden toegelicht
 • 28 oktober 2020: Raadsinformatie bijeenkomst. Donald Lambert van Urbis stadsontwerp presenteerde de ontwikkeling van Ringerskwartier met mogelijkheid om vragen te stellen
 • 16 november 2020: Digitaal participatiemoment (publiek toegankelijk) waarbij een video werd gepresenteerd over het voorontwerp bestemmingsplan, waarbij belangstellenden vragen konden stellen
 • 10 maart 2021: Digitaal participatiemoment (publiek toegankelijk) waarbij actuele stand van zaken ontwikkeling werd gepresenteerd en belangstellenden vragen konden stellen
 • 24 juni 2021: Bestemmingsplan Ringerskwartier vastgesteld door Gemeenteraad Alkmaar 
 • 30 december 2022: Indiening aanvraag omgevingsvergunning Ringers voor de bouw van de nieuwbouwappartementen
 • 25 januari 2023: Participatieavond afhandeling verkeer tijdens bouwperiode

Let op, de data die worden genoemd in de artikelen waarnaar wordt verwezen kunnen inmiddels door de actualiteit zijn herzien. Raadpleeg de pagina planning voor de actuele stand van zaken.

Next steps

"En wanneer kan ik hier een appartement kopen en bewonen?", zal je je misschien afvragen. Daarvoor moeten er nog enkele stappen doorlopen worden. In grote lijnen ziet dit er als volgt uit:

 • Er loopt nu een Raad van State procedure voor het bestemmingsplan, waardoor het wachten is op een positieve uitspraak voordat wij kunnen starten met de voorbereidingen om in verkoop te gaan.
 • De omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen moet worden afgegeven en vervolgens onherroepelijk worden. Dit is nu in behandeling.
 • Als bovenstaande procedures zijn afgerond, kunnen de appartementen in de verkoop.
 • Zodra voldoende woningen verkocht zijn, kan er gestart worden met de bouw van de appartementen.

De belangstellenden van Ringers zullen wij regelmatig een bericht sturen over de voortgang van de procedures en planning van de start van de verkoop. Ben jij nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief, maar wil je wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Laat dan hieronder je e-mailadres achter en zorg dat je niks meer mist.

Vragen? Bel, chat of mail ons
Meer weten over Ringers? Naar visie